PAS toestellen

Veiligheid, comfort & welzijn van de gebruiker

Specificaties

  • Personenalarmering: advies, installatie en programmatie

  • Connectie met mantelzorg en/of zorgcentrale

  • Werkt op mobiel netwerk/IP

  • Koppeling met andere systemen (telefonie/domotica,...)

  • Vervanging/uitbreiding van bestaande systemen

  • Intelligente sensoren (dementie, dwaal- en/of valrisico, welzijn & comfort)

  • Technische remote monitoring

Alarmfunctie

Mantelzorg

ZORGCENTRALE

Doel

Welzijn

Veiligheid

Comfort